Friday, May 8, 2020

Veerus


At ang virus ay biglang naglaho. Bumalik sa normal ang lahat. Ang hindi alam ng mga tao, ang ugong ng kanilang mga dasal ang dumurog sa virus. At ngayong tumigil na sila at muli ay nakalimot, may mga alikabok sa hangin na dahan-dahang nagsasanib at nagsisimulang kumislot.

No comments: