Friday, April 10, 2015

Makeover Magic

Nang nilalagyan ko siya ng concealer saka ko lang napansin kung gaano kaganda ang kanyang mga mata. Lalo na nang matakpan na ang kanyang dark circles. Maningning, nanunuot kung makatingin.

Nang pinupulbusan ko siya saka ko lang din napansin kung gaano kaganda ang kanyang mukha, kung gaano kakinis ang kanyang kutis. Hindi ko napigilang iyo’y haplusin, kunwari upang pantayin.

Bago pa ako lumabis, sarili naman ang pinagtuunan ko ng pansin. Nakatingin lang siya habang ako naman ang nag-aayos. At nang may inilalagay na ako sa aking mga labi, saka siya nagtanong.

“Lipstick?”

“Lip balm,” ang aking sagot.

“Why is it red?”

“It’s cherry.”

“Does it taste like cherry, too?”

“Yup. You wanna try it?”

Umakma akong siya naman ang lalagyan. Subalit bigla niyang sinapo ang aking mga pisngi at ako’y kanyang hinagkan.

Tila tumigil ang mga sandali sa paglalapat ng aming mga labi.

Nang kami’y magbitiw, inapuhap ko siya ng tingin. Hindi siya umiwas, sa halip ay tinitigan ako nang malalim.

“What?” ang tanong ko.

Ngumiti siya.

“Lasang cherry nga,” ang sabi.

***

We were not supposed to be partners nang gabing iyon. Subalit pagtapak namin sa bar, hindi na kami naghiwalay.

Nagsayaw kami na parang walang ibang tao sa paligid. Sa tama ng patay-sinding mga ilaw, higit na bumagay sa kanya ang matte-finish

Nang kami’y magyakap at humilig siya sa aking balikat, I didn’t mind kung magmantsa man ang natural beige sa aking damit. Dinama ko ang kanyang katawan, ang init na hatid ng aming pagdirikit.

Nang muling magtagpo ang aming mga mata, dahan-dahang naglapit ang aming mga mukha.

At ako’y napapikit nang muli ay malasahan ko ang cherry sa aking bibig.

Wednesday, April 8, 2015

Sa Iyong Pagkabigo

Nang magsimula ang pagdiriwang sa hatinggabi, hinanap kita sa Mikko's. Subalit sa halip na ikaw ang matagpuan ko roon, nakita ko ang boyfriend mo. Hindi ikaw ang kasama. Hindi ikaw ang kasayaw. At siya'y masaya.

Nitong mga huling araw, nabalitaan ko na may pinagdaraanan ka, na mabuway na ang relasyon ninyo. Kung kayo pa ring dalawa, kumpirmadong pinagtataksilan ka niya.

Dapat ba akong matuwa? Maaari ko kasing ipagpalagay na dahil sa sakit na idinulot niya sa'yo ay muli mong mapagtanto ang kahalagahan at kaibahan ko. Ni minsan hindi ako nagtaksil sa'yo at hindi ako nang-iwan noon.

But then, sa pagyayakap at paghahalikan nila ngayon sa harapan ko, nalulungkot at nasasaktan ako para sa'yo.

***

I edged my way patungo sa kinaroroonan nila. Tinapik ko siya sa balikat at nang mag-angat siya ng mukha, sinalubong ko ang kanyang mga mata.

"Rex, hi!" ang bati ko.

Kumunot ang noo niya. "Do I know you?"

"Aris," ang agad kong pakilala. "Claude's ex. We met a year ago. Dito rin, remember?"

May recognition na rumehistro sa kanyang mukha.

"Where's Claude? At bakit hindi mo siya kasama?"

Nagkibit-balikat siya, hindi sumagot.

Nanatili ako sa pagkakatayo, nanunumbat ang mga mata.

Nagbawi siya ng tingin, ibinaling ang atensiyon sa kasama niya.

Napailing na lamang ako at lumayo. Hindi ko maatim na maging masaya sa iyong pagkabigo.

Saturday, March 28, 2015

Libro Libre

Of the 51,892 free ebooks to date on Smashwords, my ebook Hangganan is now ranked at No. 37 as most downloaded on the Gay and Lesbian Category.


Sa mga nag-download at nagbasa, maraming salamat. Sa mga wala pang kopya, download na. And while you’re at it, maybe you would also like to check out my two other ebooks Angkas and Best Man.


My fourth ebook is now in the works. Watch out for it soon.


Ang lahat ng ito ay ipinamimigay ko nang libre.

Wednesday, March 25, 2015

Tilamsik


Sa gitna ng tag-init, bumuhos ang ulan. Malakas at masaganang ulan. Tinigmak ang mga halaman at pinaglawa ang daan. Maya-maya'y lumabas siya sa kanilang bakuran. Hubad-baro at naka-manipis na shorts lang. Sinahod niya ang mga patak hanggang sa mabasa na rin at matigmak. Doon na bumakat ang kanyang katangian. Humugis, humulma, humubog ang sukat. Naglaro siya sa ulan nang walang pakundangan. Binayo ako ng pananabik. At sa panahon ng tag-tigang, nabasa ako ng mga tilamsik.