Wednesday, November 16, 2011

Live Show 6

Hindi na nila kinailangang diktahan sa gagawin.

Kusa silang gumalaw nang naaayon sa kanilang instincts, nang walang direksiyon mula sa nag-private na nanood na lamang at nag-enjoy.

Malugod na tinanggap ni Angelo ang halik ni Warren. Nagsalikop ang kanilang mga labi at nagkiskisan ang mga dila. Napapikit siya. Nagngabngaban sila – marahan na naging marahas – hanggang sa malasap niya hindi lamang ang tamis kundi pati ang init ng kanilang pag-iisang bibig. Napakapit siya kay Warren na nakayakap na sa kanya at nakapikit din.

Tangay ng damdaming binuhay ng natugunang pananabik, bumaba ang mga halik ni Warren sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib. Masuyo, mapaglaro, mapangiliti na sa kanyang balat ay dumiit-diit. Napahigpit ang kanyang kapit nang himurin nito ang kanyang mga utong, kubkubin ng bibig at ut-utin, ipit-ipitin sa pagitan ng mga ngipin.

Napaawang ang kanyang mga labi sa daloy ng masarap-masakit na sensasyon. Napaliyad siya, napasinghap, napahilig. Hindi malaman kung sasalubong o uurong habang patuloy si Warren sa pananaliksik sa kanyang katawan na sapo-sapo ng mga bisig.

Fully aware na may nanonood sa kanila, pinahiga siya ni Warren sa anggulong kita sa kamera. Dumako ang mga bibig nito sa kanyang tiyan, hinagkan-hinagod muna ang palibot bago sinundot-sinimsim ang pusod. At siya ay nakalimot, walang naging pagtutol nang hubuan at pakawalan ang aring nakukulob na sumabit-umigkas at humampas sa kanyang puson.

Kaagad na binalot ni Warren sa mga palad nito ang kanyang paninigas, taas-babang hinimas, makailang-ulit, na para bang maaari pa iyong papag-igtingin, bago ikinulong sa kanyang bibig na nagsimulang lumuwag-humigpit, humigop-sumipsip.

***

Nakakaisa na sila subalit hindi pa rin napapawi ang kanilang init. Nang sumunod na may nag-private, si Angelo naman ang naging mapusok. Ang katawan ni Warren ay nagmistulang buffet ng masasarap na pagkain nang ito ay daanan ng kanyang bibig. Bawat bahagi, bawat sulok ay kanyang tinikman, kinain nang buong pananabik higit lalo ang kaselanan na masigasig niyang pinagpistahan.

Nabalisa si Warren, napabiling-biling. Nilasap ang ligayang dulot ng kanyang panginginain. Malapit na ito subalit patuloy na nagpipigil, pinahahaba ang mga sandali hindi lamang upang kumita nang malaki kundi upang manatili nang matagal sa duyan ng luwalhati.

***

“Are you lovers?” May nagtanong sa chat.

“No, BB,” ang sagot ni Warren. “We’re just friends.”

“But you look good together. And you seem so hungry for each other.”

“We like each other, BB.”

“Then you should be lovers.”

“We’ll see, BB. Maybe soon we will be.”

Napatingin si Angelo kay Warren. Bahagi pa rin ba ng kanilang act ang sagot na iyon?

Nag-apuhap siya sa mukha nito ng kahit katiting na hint of truth.

Nitong mga huling araw kasi, may kakaiba na siyang nararamdaman sa tuwing sila ay magpe-perform. Dala marahil ng gabi-gabing intimacy, tila napapalapit na rito ang kanyang loob.

At upang makatiyak at mabigyang depinisyon ang damdaming iyon, may mga tanong siya na naghahanap ng tugon.

***

“Andito ka na pala.” Pamilyar ang nick na nag-send ng mensaheng iyon.

Napangiti si Warren. “Hey, PapaBear, kumusta na?”

“Kaya pala nawala ka, may kapartner ka na…”

“Mas masaya, di ba?”

“I don’t think so. I still prefer you solo.”

“Talaga?”

“Ikaw lang ang gusto ko. Ayoko ng may kasalo.”

“Bakit naman?”

“Dahil seloso ako. At nagseselos ako sa kapartner mo.”

Napaangat ang kilay ni Angelo dahil nakatutok siya sa computer screen, nakasunod sa chat. Si Warren naman ay hindi alam ang isasagot, hindi sigurado kung seryoso o nagbibiro si PapaBear.

“I don’t like your partner,” ang sabi pa ni PapaBear.

“Mabait siya,” ang sagot ni Warren. “And we can do a lot of things for you.”

Hindi kumibo si Angelo. Ayaw niyang magpakita ng anumang reaksiyon.

Patuloy naman si Warren sa sales talk. “Bakit hindi mo kami i-private ngayon? We’ll show you. Siguradong mag-e-enjoy ka sa gagawin namin.”

“No. Ikaw lang ang gusto kong panoorin.”

“Seryoso?”

“Yeah.”

Parang nainsulto si Angelo. Hindi niya expected iyon, ang hayagang rejection ng isang customer. Trabaho lang, ang paalala niya sa sarili, hindi dapat personalin.

“I want you solo,” ang muling diin ni PapaBear.

Hinihintay na lamang ni Angelo na pumayag si Warren at siya ay paalisin. Subalit nagulat siya dahil taliwas ang naging sagot nito.

“If you don’t want him, then you can’t have me, BB. It’s the two of us or nothing.”

Saglit na natahimik si PapaBear. Akala nila, na-offend. Subalit pagkaraan, muli itong “nagsalita”.

“Ok, sige. I’ll bring you both to private. But I will be needing a few things and you have to show me first.”

Sabay silang napakunot-noo. Taka kung ano at para saan ang requirements na iyon ni PapaBear.

“What are these, BB?” ang tanong ni Warren.

“Rope.”

Nanatili silang nakakunot, nagtatanong ang ekspresyon sa mukha.

“And?”

“Belt.”

“Anything else?”

“Dildo. I know you have it.”

Saka nila napagtanto kung ano ang trip ni PapaBear.

“Sure, BB. Is that all?”

“Yeah.”

Tumayo si Angelo upang likumin ang mga bagay na sinabi ni PapaBear.

At nang siya ay bumalik, isa-isa niya iyong ipinakita sa kamera.

“Well?” ang tanong ni Warren.

“Now, let’s go private,” ang sagot ni PapaBear. “It’s time for your partner to be punished.”

***

“Tie him up.”

Nakadama ng takot at pangamba si Angelo pero hindi siya nagpahalata.

“Spread eagle in bed. And remove his briefs.”

Nag-alinlangan si Warren, hindi kaagad kumilos.

“Go! You’re wasting my time.”

Tumayo si Warren, tumalikod sa kamera at bumulong sa kanya. “Don’t worry. It’s ok.”

Humiga sa kama si Angelo. Siya na mismo ang nagtanggal ng brief niya at dumipa, bumukaka. Masasal ang kaba sa dibdib niya.

Tumalima si Warren sa ipinag-uutos ni PapaBear at itinali ang mga kamay at paa niya sa tukod ng kama.

“Perfect,” ang sabi ni PapaBear. “Now, isn’t that very sexy?”

Hinagod ng tingin ni Warren ang kabuuan ni Angelo. He had to agree dahil higit ngang sexy si Angelo sa pagkakatali na may helpless look sa mga mata.

“In fairness, he has a nice dick,” ang dugtong pa ni Papa Bear. “Now, let’s see if we can make it hard.”

Naghintay si Warren sa susunod na utos. Gayundin si Angelo na panay ang hinga nang malalim upang payapain ang loob.

“Hit him with the belt!”

“Ha?” Napamaang si Warren subalit wala siyang nagawa kundi ang sumunod.

Ang unang hampas ay kontrolado, mahina, subalit napapitlag pa rin si Angelo dahil sa pagkagulat.

“Lakasan mo!”

Whack!

“Harder! Harder!”

Whack! Whack!

“Mas malakas pa! ‘Yung masakit!”

Whack! Whack! Whack!

Napaigtad si Angelo sa kanyang pagkakagapos at namilipit sa mga hagupit. Nagmakaawa ang kanyang tingin at nagsabing “tama na”.

Naunawaan ni Warren ang kanyang pahiwatig kaya ito ay tumigil.

“Did I say you stop?” ang sabi ni PapaBear.

Hinarap ni Warren ang computer at nag-type ng sagot. “That’s enough, BB.”

Saglit na patlang.

“Alright,” ang sabi ni PapaBear pagkaraan. “Now, the dildo…”

Napabuntonghininga si Warren, nahuhulaan na ang kasunod.

“I want you to plug it up his ass.”

***

Pinatay ni Warren ang computer.

Tahimik sila, parang walang gustong magsalita. Nanatiling nakahiga si Angelo sa kama, patang-pata, lamog ang katawan. Parang wala siyang lakas na gumalaw.

Pinagmasdan siya ni Warren, may pagkahabag sa mga mata. Pinatay nito ang ilaw at nahiga sa tabi niya. Hindi pa rin siya tumitinag.

Maya-maya, tumagilid si Warren, paharap sa kanya. Naramdaman niya, una, ang palad nito na humaplos sa mga latay niya at pagkatapos, ang bisig nito na yumakap sa kanya.

Bumaling siya kay Warren. Sa lambong ng dilim, inaninag niya ang maningning nitong mga mata. Yumakap na rin siya. At hindi naglaon, naglapat ang mga labi nila.

Nang gabing iyon, may natiyak si Angelo sa kanyang sarili. At kay Warren na hindi man idinaan sa salita, tinugunan ang mga tanong niya.

Kinabukasan, pinagdikit nila ang dalawang kama at tinanggal ang kurtinang nakapagitan sa kanila.

(May Karugtong)