Tuesday, March 22, 2016

Wala Nang Tayo


Magpakatotoo ka. Pati ba naman sarili mo, lolokohin mo pa? Masaya ang projection mo sa Facebook pero aminin mo, nagkukunwari ka lang. Kung intensyon mo na saktan ako at parusahan, I’m sorry pero wala na akong nararamdaman. Kalimutan mo na yung sinabi ko sa’yo na mahal pa rin kita dahil hindi na ‘yun totoo. I’m seeing somebody now. Nag-move on na ako.  

Sunday, March 20, 2016

Wisik


Akala ko hindi ka dumating. Kaagad kitang hinanap. At nang nagsisimula na akong mainip, saka kita namataan sa likod ng mga iwinawagayway na palaspas. Lumukso ang puso ko at ako ay napasinghap. Nang magbendita ang pari, napapikit ako upang damhin ang ginhawang dulot ng sagradong tubig. Parang basbas ng pag-ibig sa puso kong kaytagal nanimdim. Nang magmulat ako, nakangiti ka sa akin. At sa tama ng ilaw sa mga butil ng wisik, nagningning ka na kagaya ng isang panaginip!

Wednesday, March 16, 2016

Pagtanggap


Nagbuhos ako sa’yo ng sama ng loob. Nag-unload ng mga emosyonal na dala-dalahan. Nagpaka-ako na walang pagkukunwari. At ikaw ay hindi natinag. Nanatili ka sa aking harapan. Nakikinig. Nakikituwang. At nang ako ay masaid, hinawakan mo ang aking kamay. Nadama ko hindi lamang ang iyong pakikisimpatiya kundi pati ang iyong pagtanggap. Hindi mo na kailangang magsalita. Alam ko na ako’y hindi na mag-iisa.

Monday, March 14, 2016

6:30 Mass


Sa "Ama Namin" ay nagtagpo ang ating mga kamay at nadama ko ang init ng iyong palad. Sa pagbibigay ng tanda ng kapayapaan, sa halip na "Peace be with you" ay "Hi" ang iyong tinuran. Nagtama ang ating mga mata at kahit medyo nagkakahiyaan, napangiti tayo nang sabay.