Friday, May 22, 2015

Sa Gubat


Nang masabit sa sanga at mapunit ang iyong manipis na salawal, nalantad ang iyong balat mula baywang hanggang sa kung saan nagdurugtong ang iyong biyas. At doon ko napagtanto na wala kang suot na panloob. Pilit mo iyong pinagtakpan subalit sa halip na maikubli ay dagliang lumusot at nabuyangyang ang iyong kasarian. Ako’y natigilan at napatitig, namangha sa kung gaano iyon katikas. Kung anong ipinayat ng iyong katawan ay siya naman niyong inilusog, tila hindi angkop sa iyong kabuuan. Napangiti ka na lamang sa paghulagpos ng iyong ari na siguro dahil sa pagkakabulabog ay nabuhay, nagngalit na parang nanghahamon ng laban. Hinawakan mo iyon at dinaop ng palad na parang pagsansala sa kaaway. Tuluyan mo nang hinubo ang iyong salawal at ang iyong kahindigan ay hinaplos, inamo ng iyong kamay – urong-sulong, baba-taas – hanggang sa ang dalisay na daloy ng batis ay siritan ng iyong katas. 

Sa panahon ng tag-init at tag-tigang, ang pinakamagandang tanawin dito sa probinsyang pinuntahan ay natagpuan ko sa gubat.

Wednesday, May 13, 2015

Alon


Nagkakilala tayo noon sa panahon ng paghahanap. Nang magtagpo tayo sa batuhang iyon, hindi na natin kinailangang magsalita. Sapat na ang mga titig upang ipahiwatig ang kagustuhang makipagniig.

One night stand lang iyon dapat. Subalit pagkaraan nating mag-alab, niyaya mo akong uminom. Nag-usap tayo at nagkapalagayang loob. Papasikat na ang araw, hindi pa rin tayo naghihiwalay. Nakaupo tayo sa beach, nag-uusap pa rin. At nang magyakap tayo upang magpaalamanan, alam natin na may magic na naganap. Sa isang hindi inaasahang lugar at pagkakataon, natagpuan natin ang pag-ibig.

Lumisan tayo sa isla at ipinagpatuloy sa Maynila ang ating naging simula.

Subalit katulad ng paglalayag sa Batangas Bay, naging maalon ang ating relasyon. Ang hindi natin maintindihan, mahal naman natin ang isa’t isa subalit bakit palaging may unos?

Hanggang sa pareho tayong mapagod at mawalan ng lakas upang labanan ang paulit-ulit na mga pagsubok.

“Bakit mo ako iniwan noon?” ang tanong mo.

“Ikaw ang umiwan sa akin,” ang sagot ko.

“Binalikan kita. Pero may iba ka na.”

“Akala ko, hindi ka na babalik.”

It was our biggest mistake. Ang gumive-up nang ganoon kabilis. Siguro dahil napakabilis din ng mga naging pangyayari sa atin.

Hanggang sa nabalitaan ko, may bago ka na rin.

Hindi ko akalain na magiging ganoon iyon kasakit. Ang intensyon kong saktan ka ay nag-boomerang sa akin.

At ang higit na masakit ay nang muling mag-krus ang landas natin nang sumunod na tag-init. Sa Galera rin, nagkita tayo at pareho nang may kasamang iba.

Nagpaka-civil tayo. Nagbatian at ipinakilala ang mga partner. The four of us even shared a pitcher of Mindoro Sling. Subalit sa likod ng pagpapaka-pleasant, nag-uusap ang ating mga mata. Nagtatanong… nagsusumamo… nasasaktan.

Nang summer na iyon, iisa ang aking naging realisasyon. Mahal pa rin kita.


-- Excerpt from Summer's End.

Sex On The Beach

Parang hindi ako makakilos. Nakatingin lang ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin, waring pinagmamasdan niya ang aking kabuuan habang nakahiga ako sa buhangin.

Maya-maya, dahan-dahan siyang umupo. Bumangon ako. Nagtapat ang aming mga mukha. Nagtama ang aming mga mata. Naglapit ang aming mga labi at dahan-dahang naglapat sa isang halik. Sa simula’y marahan, maingat pero nang lumaon naging marahas, mapusok. Matagal na naglaro ang aming mga labi at dila. Napakatamis sa panlasa ng halik na iyon. Napakasarap. In my mind, the
perfect beach music started playing.

Nang magbitiw ang aming mga labi, muling nagtama ang aming mga mata. Matagal. Hinagod ko ng tingin ang kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala na kaharap ko siya ngayon… abot-kamay… naghahandog ng kanyang sarili.

Sinimulan niyang hubarin ang aking damit. Hinubaran ko rin siya. Nagyakap kami at mariing nagdikit ang hubad naming mga katawan. Napakainit sa pandama ng kanyang balat. Sinimulan niya akong halikan sa leeg, pababa sa aking dibdib. Gayundin ang ginawa ko sa kanya. Hinalikan ko ang buo niyang katawan. Hanggang sa muling magtagpo ang aming mga labi at maghinang sa isang maalab na paghahalikan. Nahiga kami sa buhangin.

Sex on the beach. May kakaibang sensasyon ang buhangin sa aming kahubdan. May kakaibang thrill ang open air sa pagsasanib ng aming mga katawan.

Pareho kaming nagpaubaya… nagpatianod sa daloy ng aming pagnanasa. Matagal naming tinuklas ang ligayang hatid ng bawat dampi…hagod… at haplos.

Kumawala ang init mula sa aming mga katawan.

Isang mahabang katahimikan. 

Nanatili kaming nakahiga sa buhangin. Nagpapakiramdaman.

“Ako si TJ,” ang sabi niya.

“Aris,” ang sagot ko.

Inabot niya ang aking kamay.  “Let’s go.”

Tumayo siya sabay hila sa akin. Tumayo na rin ako.

Nagsimula kaming maglakad pabalik sa beachfront ng resort.

Akala ko, didiretso na kami pauwi sa cottages pero nagyaya pa siyang dumaan sa isang bar. We ordered Mindoro Sling and we started drinking.

Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong kaligayahan nang mga sandaling iyon. I still could not believe we just made love. Kanina ina-admire ko lang siya from a distance, pinapangarap, pero ngayon magkasama pa kami sa isang bar, nag-iinuman at nag-uusap. Naghahawakan pa ng kamay. It was too much.

Ever After played. Tumayo siya at nagyayayang sumayaw. Exactly what I wanted to do. Sa maharot na beat ng kanta ni Bonnie Bailey, muling nag-ulayaw ang aming mga katawan sa isang sayaw. Alternately we danced and hugged. Hanggang hindi na namin mapigilan ang aming mga sarili, we kissed. Naroroon pa rin ang pananabik at tamis sa kanyang mga labi na hindi ko ma-resist. Higit na nakalalasing si TJ kaysa sa Mindoro Sling.

-- Excerpt from Mindoro Sling.