Thursday, December 24, 2009

Pagbati

Sa mga minamahal kong kaibigan at mambabasa,Lubos na sumasainyo,
Aris

Wednesday, December 23, 2009

High School Scandal 2

Ang hindi alam ni Archie, binabalak din ni Leslie na gumanti kay Toby. Pagkatapos iyakan ang nangyari, ipinagpasiya ni Leslie na hindi siya magpapaapi.

Kinabukasan, katulad ng nakagawian, dumiretso sa shower room si Toby pagkatapos maglaro ng basketball. Kasama niya ang iba pang mga players maliban kay Brad. Nag-report si Brad sa practice pero iniwasan siya ng buong team.

Nagpaiwan si Toby sa shower. Gusto niyang hintayin si Brad. Alam niya na magsa-shower din ito. Umiiwas lang din kaya hindi sumabay sa kanila.

Gusto niyang kausapin si Brad. Magkukunwari siya na nagsisisi sa kanyang ginawa, sasabihing joke lang iyon at hihingi siya ng sorry. Anyway, nakuha niya na ang gusto niya. Nasa kanya na si Stephanie at sila na ang magka-date sa prom.

Nangingiti si Toby habang nagsasabon ng katawan dahil nagtagumpay siya. Huwag lang malalaman ni Stephanie na pinlano niya ang lahat.

Tumapat siya sa dutsa at nakapikit na hinugasan ang sabon sa kanyang mukha at katawan. Wala siyang kamalay-malay na isang lalaki ang pumasok sa shower room. Dahan-dahang humakbang papalapit sa kanya, mahigpit na hawak ang isang pamalo.

Huli na nang mamalayan ni Toby na may tao sa likod niya. Pagharap niya, split second, nakita niya ang lalaki na nakamaskara at ang motion ng pamalo na kaagad tumama sa kanyang mukha. Na sinundan ng isa pa na tumama sa kanyang ulo. Nagdilim ang paningin ni Toby at siya ay natumba. Kaagad siyang nawalan ng malay.

Muling iniamba ng maskaradong lalaki ang pamalo upang muling ihampas kay Toby subalit pinigilan siya ng isang sigaw.

“Huwag!”

Umalingawngaw ang sigaw na iyon sa tiled wall ng shower room. Napatda sa kanyang kinatatayuan ang maskaradong lalaki.

Si Brad ang pinagmulan ng sigaw na patakbong sumugod. Sinunggaban niya ang maskaradong lalaki at pinilipit ang braso.

Nabitiwan ng maskaradong lalaki ang pamalo. Nagpumiglas ito at nanlaban sa pagkakahawak ni Brad. At nang makawala, kaagad na tumakbo palabas ng shower room. Hinabol siya ni Brad.

Naabutan siya nito. Muling sinunggaban upang pigilan. Nawalan ng panimbang ang maskaradong lalaki. Nabuwal na kasama si Brad. Nagpambuno sila at nagpagulong-gulong.

Hinablot ni Brad ang kanyang maskara. Nagulat ito sa mukhang tumambad sa kanya.

“Ikaw?!” ang halos hindi makapaniwalang sabi.

Si Archie ang nasa likod ng maskara.

Napatitig si Brad kay Archie. Sinalubong naman ni Archie ang kanyang mga mata.

For a moment, nakatingin lang sila sa isa’t isa.

Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Brad. Tumayo siya at inalalayang bumangon si Archie.

Akmang tatalikod na si Archie nang magsalita si Brad. “Bakit mo yun ginawa?”

Muling tumitig nang diretso si Archie kay Brad. “Para ipaghiganti ka.”

“Bakit?”

Pinaglakbay ni Archie ang kanyang mga mata sa makisig na kabuuan ni Brad.

“Because… I care for you.”

Hindi nakasagot si Brad.

“Mula first year, minahal na kita. Hindi ako umaasang mamahalin mo rin ako. Gusto ko lang gumawa ng isang bagay para sa’yo bago tayo grumadweyt at magkahiwalay.”

Sumundot sa puso ni Brad ang tinuran ni Archie. Napatitig siya rito. Ngayon niya lang napagmasdan nang husto si Archie. Ngayon niya lang napagtanto na may itsura pala ito sa kabila ng pagiging nerdy.

Nagsimulang humakbang palayo si Archie.

“Wait…” ang pigil sa kanya ni Brad.

Nilingon niya si Brad. Parang hinaplos ang puso niya nang makita niya itong nakangiti.

“Salamat,” ang sabi ni Brad.

Ngumiti rin siya.

Lumapit sa kanya si Brad. Hinawakan siya sa balikat. At habang nakatingin sa kanyang mga mata, ito ay nagsalita.

“Will you come with me to the prom?”

Hindi makapaniwala si Archie sa kanyang narinig.

Kung paanong hindi rin makapaniwala si Leslie sa kanyang nabungaran sa shower room.

Kalalabas lang nina Archie at Brad nang pumasok siya, maingat at dahan-dahan. Walang kamalay-malay sa naganap.

Ang balak niyang gawin bilang ganti: kuhanan ng video si Toby habang nagsa-shower at i-upload ito sa xtube. Pero laking gulat niya nang makita niya itong nakahandusay sa lapag, hubo’t hubad at walang malay.

Hinagod niya nang tingin ang kahubdan ni Toby at nakadama siya ng pagnanasa. Tingnan mo nga naman ang suwerte, magagantihan niya pala si Toby sa ibang paraan.

Lumuhod si Leslie at sinimulan niyang halikan si Toby. Pinagsawa niya ang kanyang mga labi sa matipuno nitong dibdib. Bumaba siya at dinila-dilaan ang tiyan sabay simsim sa pusod. At nang gumawi siya sa maselang bahagi, natuwa siya dahil napansin niya na may reaksiyon ito.

“Anong ginagawa mo?”

Nagulantang si Leslie sa tinig na iyon. Kaagad siyang bumitiw kay Toby.

Si Jason. Mulagat na nakatunghay sa kanila.

Nakahinga nang maluwag si Leslie. “Gumaganti,” ang sagot niya.

“Anong ginawa mo kay Toby? Bakit wala siyang malay?”

“Hindi ko alam. Dinatnan ko na siyang ganito.”

“Si Archie…” Kaagad na naisip ni Jason na si Archie ang may kagagawan. Ipinagtapat nito sa kanya ang binabalak. Kaya siya napasugod sa shower room para ito ay pigilan. Pero huli na ang lahat.

“Pulsuhan mo nga. Baka natuluyan na yan,” ang utos niya kay Leslie.

“Hinimatay lang.”

“Sigurado ka?”

“Sure na sure. Tingnan mo, o, buhay na buhay,” sabay turo sa pagkalalaki ni Toby.

Napailing na lamang si Jason.

Ibinigay ni Leslie ang hi-tech na celfone niya kay Jason.

“Ano ito? Bakit?”

Muling ibinaling ni Leslie ang atensyon sa hubad na katawan ni Toby. Hinimas-himas.

“Kuhanan mo kami ng video,” ang sabi.

(May karugtong)

Part 3

Tuesday, December 15, 2009

High School Scandal

Simple at tahimik lang si Archie. Maporma at sociable naman si Jason. Pareho silang disisyete, fourth year high school at magkaklase. Magkapitbahay sila at sabay na lumaki kaya kahit magkaiba ang personality, naging mag-bestfriend sila.

Alam ni Jason ang pinakamalaking sikreto ni Archie -- ang tunay na pagkatao nito – at tanggap niya ito.

Open si Archie kay Jason tungkol sa damdamin niya kay Brad, ang star player ng high school basketball team. Si Jason naman ay may crush kay Stephanie, ang cheerleader na girlfriend ni Brad.

Parang match made in heaven sina Brad at Stephanie. Guwapo at maganda, bagay na bagay sila. Kapag nakikita nina Archie at Jason ang dalawa, halos sabay pa silang napapabuntonghininga.

“Sana si Stephanie ang maging ka-date ko sa prom,” ang sabi ni Jason.

“Ako, sana si Brad,” ang sagot ni Archie.

“Pero, siyempre, silang dalawa na ang magkapareha.”

“Hindi naman masamang mangarap, di ba?”

Mula first year high school, magsyota na sina Brad at Stephanie. Parehong mayaman at magkaibigan ang kanilang mga pamilya kaya parang ipinagkasundo na sila. Ok lang kay Brad na parang itinakda na ang relasyon nila ni Stephanie. Kahit paminsan-minsan ay may pagtatanong at pag-aalinlangan siya, masaya naman sila. Mabait si Stephanie at mahal na mahal siya. Marami nga ang naiinggit sa kanya.

Isa na roon si Toby na katulad ni Jason ay may gusto rin kay Stephanie. Manlalaro rin ng basketball team si Toby at kaibigan ni Brad. Pero lingid sa kaalaman ni Brad, may masamang binabalak sa kanya si Toby at gagawin nito ang lahat, maagaw lang si Stephanie.

Matagal nang may kutob si Toby tungkol sa pagkatao ni Brad. Oo nga at machong-macho ito at pinakamahusay sa team, may duda siya tungkol sa pagkalalaki nito. Balak niyang patunayan na bakla si Brad at ibulgar ito sa buong eskuwelahan upang mapasakanya si Stephanie.

Bahagi ng balak ni Toby laban kay Brad ay ang gamitin si Leslie, ang lider ng high school dance group na kung saan miyembro si Jason. Bading si Leslie at may gusto kay Toby.

Pinuntahan ni Toby si Leslie sa auditorium na kung saan nagpapraktis ng sayaw ang kanyang grupo.

Natigilan si Leslie pagkakita kay Toby at nagulat siya nang lumapit ito sa kanya.

“Panay-panay ang practice ninyo ah,” ang sabi ni Toby.

“Malapit na kasi ang prom,” ang sagot ni Leslie na hindi makapaniwala na kinakausap siya ni Toby.

“Sino ang ka-date mo sa prom?”

“Wala. Sana ikaw,” ang tila nabiglang sagot ni Leslie.

Ngumiti si Toby. “Bakit hindi?”

“Huh?” Natulala si Leslie.

“Pero kailangan muna nating magkakilalang mabuti. Mamayang gabi, pumunta ka sa bahay. Mag-isa lang ako. Hihintayin kita.”

Hindi makapagsalita si Leslie. Nakatingin lang siya sa mapang-akit na mga mata ni Toby.

Tumalikod si Toby at umalis.

Saka lang parang natauhan si Leslie. Halos magkandarapa siya sa paglapit kay Jason at hindi magkandatuto sa pagkukuwento.

Hindi makapaniwala si Jason. Naisip niya na kapag ikinuwento niya ito kay Archie, maiinggit ang kanyang bestfriend kay Leslie.

Ipinagpatuloy nila ang pagpapraktis ng sayaw. Napansin ni Jason na masayang-masaya si Leslie at kitang-kita ito sa kanyang mga galaw.

Maagang tinapos ni Leslie ang kanilang rehearsal dahil parang hindi na siya makapaghintay na puntahan si Toby. Naglalaro sa isip niya ang mga pwedeng mangyari.

Subalit nagulat siya nang pagbungad niya sa salas ng bahay nina Toby, naroroon si Brad. Nakita niya na parang nagulat din si Brad. Gusto niya sanang umurong pero sinalubong siya ni Toby at inakbayan papasok sa loob. Nag-iinuman ang dalawa at pagkaupong-pagkaupo niya, inabutan kaagad siya ni Toby ng beer.

“Pare, inimbita ko si Leslie. I hope you don’t mind,” ang sabi ni Toby kay Brad.

“Sure, pare. No problem,” ang sagot ni Brad kahit may pagtataka.

“I was thinking kasi, graduating na tayo, hindi man lang natin naka-bonding ang mga kaklase natin na katulad ni Leslie. Tanggap naman natin sila, di ba?”

“Of course, pare.”

“Narinig mo yun, Leslie? Kaya relax ka lang diyan. Makipag-inuman ka sa amin. Ngayon lang ito.”

Ngumiti lang si Leslie sabay lagok ng beer. Pilit niyang pinapayapa ang sarili.

Kung sa una ay tahimik siya, kinalaunan nang malasing ay naging makuwento na. Panay naman ang tanong ni Toby tungkol sa kanyang pagiging bading.

“When did you realize na bading ka?”

“Bata pa ako, alam ko na.”

“Pero nagka-girlfriend ka ba kahit minsan?”

“Oo naman.”

“So, pwede pala yun. Bading tapos may girlfriend.”

Tumingin si Toby kay Brad. May napansin siya rito na parang pagkaasiwa. Lihim siyang nangiti.

Mabilis na nalasing sina Brad at Leslie. Wala silang kamalay-malay na may inilalagay na gamot si Toby sa iniinom nila. Unang nag-pass out si Brad. Si Leslie naman, pilit na nilalabanan ang epekto ng alak at gamot pero malabo na ang kanyang kamalayan. Naramdaman niyang hinuhubaran siya ni Toby.

“Make love to me, Leslie,” ang sabi.

Aandap-andap na ang kanyang diwa kaya naging sunud-sunuran na lamang siya. Nakapikit siyang dinama ang hubad na katawan sa tabi niya.

Ang hindi niya alam, hindi si Toby kundi si Brad ang nasa tabi niya. Tulog na tulog ito at hinubaran din ni Toby. Sinikap ni Leslie na paligayahin ang inaakala niyang si Toby.

Umungol si Brad at naging responsive sa ginagawa ni Leslie.

Hindi masukat ang ngiti at kasiyahan sa mukha ni Toby habang kinukuhanan niya ng mga litrato sina Brad at Leslie.

Kinabukasan, sumambulat ang isang iskandalo na ikinagulat ng lahat. Kumalat sa eskuwelahan ang mga litrato nina Brad at Leslie na nasa aktong nagse-sex.

Shocked si Stephanie nang mapasakamay niya ang mga litrato. Nang igala niya ang kanyang mga mata sa paligid, sa kanya nakatingin ang lahat ng mga estudyante.

Nanlamig naman si Brad. Halos sabay niyang naramdaman ang galit kay Toby at takot para sa sarili.

Napaiyak naman si Leslie kay Jason dahil sa panlilinlang sa kanya ni Toby.

Si Jason naman ay nag-alala sa damdamin ni Stephanie.

Naawa naman si Archie kay Brad.

Hindi alam ni Brad kung paano niya haharapin si Stephanie.

“Are you gay?” ang pasumbat na tanong nito sa kanya.

Hindi niya alam ang kanyang isasagot.

Nagsimulang umiyak si Stephanie.

“I was drunk. Hindi ko alam. Maybe I am.”

“Oh, God,” ang sambit ni Stephanie. “You should have told me.”

“I’m confused. I’ve had strange feelings about myself. Matagal na akong nagtatanong. Not until this happened na naisip ko na may kailangan nga akong harapin tungkol sa aking sexuality.”

Nagpatuloy sa pag-iyak si Stephanie.

“I think it’s best for us to break up. Nasaktan na kita. Ayokong patuloy kang masaktan dahil sa iskandalong ito,” ang sabi ni Brad.

Niyakap niya si Stephanie. “I love you and I’m sorry.”

Kumawala sa mga bisig niya si Stephanie. Humahagulgol itong nagtatakbo palayo sa kanya.

Nasalubong ni Stephanie sa corridor si Toby. Napaiyak siya sa balikat nito. Nagdiriwang ang kalooban ni Toby habang niyayakap siya.

Nakita ni Brad si Toby habang inaalo si Stephanie. Sumulak ang kanyang galit kaya sinugod niya ito.

Hinarap siya ni Toby. Kaagad niya itong binigwasan ng magkakasunod na suntok. Sa mukha. Sa dibdib. Sa sikmura. Napahandusay si Toby.

“Stop it! Stop it!” Kaagad na umawat si Stephanie at dinaluhan si Toby. Tinulungan itong tumayo at inalalayang maglakad palayo.

Naiwan si Brad na magkakahalo ang emosyon ng galit, hiya at lungkot.

Nasaksihan naman ni Archie ang naganap at parang gusto niyang yakapin si Brad. Awang-awa siya rito. Alam niya na tinraydor lang ito ni Toby. Ikinuwento na sa kanya ni Jason ang buong pangyayari ayon na rin sa pagkakakuwento ni Leslie. Dahil sa nangyari higit na sumidhi ang damdamin niya kay Brad at sa kanyang isip, binuo niya ang isang balak upang ipaghiganti ito.

(May Karugtong)

Part 2

Thursday, December 3, 2009

Salimuot

“Akala ko ba titigilan ka na niya.”

“Hindi ko siya inimbita.”

“Hiwalay na kayo, di ba?”

“Oo.”

“Bakit punta pa siya nang punta?”

“Hindi ko siya maaaring pagbawalang pumunta.”

“At bakit hindi?”

“Dahil siya ang nagbabayad ng apartment na ito.”

Puta.

“Nang lumuwas ako, siya ang kumupkop sa akin. Chatmate ko siya noong nasa Baguio pa ako. Siya ang tumulong sa akin na makahanap ng trabaho at ng matitirahan dito.”

Shit.

“Pamilyadong tao siya kaya itinago niya ang relasyon namin. Pero mabait siya. Naintindihan niya nang sabihin ko sa kanya na gusto ko nang kumalas. Pumayag siya. Pero hindi ibig sabihin niyon, tuluyan na siyang mawawala.”

“Pero tayo na.”

“Maaari naman siyang maging parte ng buhay natin, di ba?”

No.

“Malaki ang utang na loob ko sa kanya.”

“Do you still love him?”

“Yes. As a friend.”

“Do you still sleep with him?”

“That is the only way I can repay him.”

Fuck.