Thursday, October 22, 2015

Oh Baby Baby

"Baby, sa tingin mo, magkano magpatahi ng suit?"

"Wala akong idea, baby. Ayaw mo ng ready-made? Meron sa Onesimus."

"Baka mas mura kasi kung patahi, baby."

"Bakit kailangan mo ng suit?"

"May formal event kasi sa office."

"Akala ko, baby, magpapakasal ka na. Hehehe!"

A beat.

"Hindi pa naman kita niyayaya ah!"

Two beats.

"Akala ko kasi kailangan ko na ring magpatahi."

"Hahaha! Sasabihan naman kita, baby!"

Mi Baby

Thursday, October 8, 2015

Laro

Ipinagkanulo ka ng post mo sa Facebook.

Mayroon kang iba. Hindi lang ako. At mas mahal mo siya.

Noong una, ayoko sanang maniwala dahil sa iyong pangako.

Subalit nang tanungin kita, hindi ka kumibo. Mas pinili mo ang manahimik. 

Magtatanong ba ako ulit? Mangungulit? Mamimilit? Hindi na siguro.

Nasa korte mo na ang bola at kung ito'y hindi mo ipapasa, tapos na ang ating laro.