Friday, December 6, 2013

Sleepover

i looked at him and his bulge
as he pranced around in briefs
he was my officemate
and he knew i wasn’t straight.

he moved closer to where i sit
and towering over me
with a grin on his face
he touched my lips.

husto na ang pagkukunwari
matagal ko na siyang gusto
palay na ang lumalapit sa manok
tatanggi pa ba ako?

i closed my eyes
and i enveloped him
bumukas ang pinto --
his mom with my extra pillow.

wala sa aming nakapagsalita
siya, dahil sa pagkabigla
ang nanay niya, dahil sa pagkahindik
at ako, dahil puno ang bibig. 

8 comments:

Anonymous said...

nag-iisa ka, aris!!! hahaha

i miss you, dearest friend!


-the geek

Anonymous said...

Intense!! I love it ;) Coincidence much!! Just when I was just talking about sleepovers in my blog haha

Mamon said...

waaahhh!!!

bien said...

clap clap clap

Anonymous said...

para gusto ko na tuloy ulit mag-blog! nakaka inspire ka boss :D

- DK

Aris said...

@the geek: hahaha! thank you, my friend. i miss you, too. :)

@simon: oo nga, nagkasabay pa tayo ng post tungkol sa sleepover. :)

@mamon: shocking ba? hahaha! :)

@bien: bow. charot! :)

@dk: tuwa naman ako na na-inspire kita. sige na, mag-blog ka na uli. let me know the link para mabisita ko. :)

MkSurf8 said...

minsan minsan na lang akong nagbabasa ng mga blogs

at eto pa. lurvvveee it, friend!

and how art thou???

Aris said...

@mksurf8: heto, tame na. haha! sana mag-blog na kayo uli para sumaya at sumigla na ang blogspot. i hope to see you again soon, my friend. amishu. :)