Thursday, April 23, 2015

Kasabay

Lagi ko siyang nakikita sa gate ng village. Nakakasabay sa pagsakay at pagbaba sa traysikel. Nakakasabay ko rin siya sa 7-11 at sa Chow King. Ewan ko kung bakit tila laging pinagtitiyap ng tadhana na makasabay ko siya. At sa tuwing siya’y makikita, natutuwa ako at sumasaya. Matagal ko na siyang crush at sa araw-araw na nakikita at nakakasabay ko siya, higit na tumitindi ang kagustuhan kong siya’y makilala.
 
***

Nakasabay ko siyang bumili sa 7-11 sa kanto isang gabi. Naka-shorts siya nang maiksi at litaw na litaw ang mabibilog niyang hita at mahahabang binti. Humagod ang tingin ko sa kanyang crotch na maumbok, sa kanyang torso na naka-outline sa kanyang sando, sa kanyang matipunong dibdib at malapad na balikat, sa kanyang mukha na ang bawat bahagi – matangos na ilong, singkit na mga mata, mapintog na mga labi, kuwadradong panga – ay nagko-complement upang sa kabuuan ay masabing siya ay guwapo.

***

Sinundan ko siya sa kanyang pag-ikot sa convenience store. Pilit hinahagip ang kanyang mga mata. Kung titingin siya, ngingitian ko siya. Subalit occupied siya, unaware sa interes ko sa kanya. Dumampot siya ng 2 liter Coke at dalawang supot ng Chicharron ni Mang Juan. At nang makita ko siyang papunta na sa counter, dumampot ako ng kahit ano na lang upang sabayan siya sa pagbabayad. Nagdagdag siya ng Marlboro Black at bukod doon, may itinuro pa siya sa kahera na ikinatigagal ko.

***

Condom.Trojan Ultra-Thin. At lubricant. Bliss. Nagdalawang-isip pa siya kung Fire Ice

***

Kasunod niya ako sa pila. Langhap ko siya at dama ang singaw ng katawan niya. Naramdaman niya rin siguro ang "init" ko kaya napasulyap siya. At nang magtama ang aming mga mata, ginapangan ako ng thrill mula ulo hanggang paa. Lalo na nang ngitian niya ako na para bang proud pa siya na nahuli ko siya sa kanyang kapilyuhan. Bumilis ang tibok ng aking puso at ako’y parang natulala. Bago pa ako nakahuma o nakaganti man lang ng ngiti, natapos na ang transaction niya sa counter at siya’y papunta na sa pintuan. Ibinaba ko ang hawak-hawak kong Chippy (hindi ko na binili) at siya’y mabilis na sinundan.

***

Pagkalabas na pagkalabas ng convenience store, kaagad ko siyang hinanap. At nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng Andok's, ako’y muling natigilan. May katagpo siya na naghihintay sa kanya sa labas. Guwapo. Matangkad. Matipuno. Naka-shorts din at naka-sando. Nakita kong ngiting-ngiti ito nang iniabot niya rito ang supot ng condom at lubricant. Maya-maya pa’y inakbayan na siya nito at naglakad na sila patungo sa gate ng village.

***

Muli ay nakasabay ko siya sa traysikel. May kasama siya sa loob (baka magka-holding hands pa sila, who knows). Nakaupo ako sa likod ng drayber, tinitiis ang maingay na motor at mabahong usok.

No comments: