Wednesday, September 30, 2015

Yakap


Yakap sa taglamig ang iyong pagdating na dahil sa higpit, tumagos sa puso ko ang init. Salat man sa pangako ay aking dadamhin at ipananalangin na ika’y manatili’t huwag bumitiw.

At kung sakali man na kumalas ang iyong mga bisig, ipagpapasalamat ko pa rin ang mga sandaling ika’y nakapiling. Hahayaan kitang umalis upang hanapin ang nais; at kung magbabalik, yayakapin kita at tatanggapin nang buong pananabik. 

1 comment:

Jay Calicdan said...

At least, naging parte pa rin ng buhay niya yung isa. May namuong pagsasamahan hindi lang bilang magkaibigan kundi magka-ibigan. #PAK!

At tulad niya, oo, tatanggapin ko siya kung sakaling bumalik siya sa akin. Bakit hindi, lalo na kung gusto ko pa. Malay mo.

Hay...