Tuesday, September 20, 2016

Sa Lumang Simbahan

Noong maliliit pa tayo, kasal-kasalan ang gusto kong laro. Pero ang gusto mo, pari-parian. Sa kalagitnaan ng "pagmimisa" mo, bigla kitang hinalikan.

"Huwag," ang sabi mo. "Masama."

At ngayong malalaki na tayo, sa muli kong pagdalaw sa simbahan, kumatok ako sa kumbento. Nang magbukas ang pinto, nagkagulatan tayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, muli tayong nagkaharap.

"Marry me, Father," ang sabi ko.

Mapaglaro pa rin ako.

6 comments:

Nilatch Staff said...

Naging Pare na siya?

Jay Calicdan said...

Grabe...di ka rin makulit ano po, hahaha

I miss you Aris! Muah!

patryckjr said...

Ano reply ni Padre??

patryckjr said...

Ano reply ni Padre??

citybuoy said...

You're such a tease, Aris! And yes, I mirror Patryck. Did you cause any vows to be broken that day?

citybuoy said...

You're such a tease, Aris! And yes, I mirror Patryck. Did you cause any vows to be broken that day?