Saturday, March 17, 2018

Pasya


Inapuhap ko ang iyong mga mata.

Sinalubong mo ang aking tingin. Ang inaasahan kong pag-iwas ay hindi mo ginawa.

Buo ang iyong loob sa kung ano man ang iyong ipinaglalaban.

Dinudurog ang puso ko sa iyong pakikipaghiwalay.

Subalit nagmamatigas ka sa gitna ng aking panghihina. Nagmamayabang sa gitna ng aking pagpapakumbaba.

Hindi ka matitinag. Buo na ang iyong pasya.

No comments: