Monday, March 14, 2016

6:30 Mass


Sa "Ama Namin" ay nagtagpo ang ating mga kamay at nadama ko ang init ng iyong palad. Sa pagbibigay ng tanda ng kapayapaan, sa halip na "Peace be with you" ay "Hi" ang iyong tinuran. Nagtama ang ating mga mata at kahit medyo nagkakahiyaan, napangiti tayo nang sabay.

1 comment:

Jay Calicdan said...

Haha, nice one. Jan tayo nag-uumpisa eh