Wednesday, March 16, 2016

Pagtanggap


Nagbuhos ako sa’yo ng sama ng loob. Nag-unload ng mga emosyonal na dala-dalahan. Nagpaka-ako na walang pagkukunwari. At ikaw ay hindi natinag. Nanatili ka sa aking harapan. Nakikinig. Nakikituwang. At nang ako ay masaid, hinawakan mo ang aking kamay. Nadama ko hindi lamang ang iyong pakikisimpatiya kundi pati ang iyong pagtanggap. Hindi mo na kailangang magsalita. Alam ko na ako’y hindi na mag-iisa.

No comments: