Monday, June 20, 2016

Paglisan


Umiikot ang aking paningin at parang alon ng dagat na pinagmasdan ko ang berdeng tabing habang humahampas sa dalampasigang dingding.

Ang pagkakahimlay ko sa kama ay isang pagpapatiubaya, pagpapatianod, pagpapatiraya.

Nakasisilaw ang puting ilaw. Nakalulunod ang puting unan at kumot. Nakapanlalamig ng mga kamay ang hangin.

At sa aandap-andap na hinagap, nabanaag ko ang iyong larawan. Papalayo nang papalayo sa aking kinaroroonan.

Pumikit ako at ikaw ay sinundan.

1 comment:

Anonymous said...

Awh :)