Tuesday, August 12, 2014

Last Full Show

Tumayo ako
Hindi dahil naiihi
Kundi dahil nangangati.

Nagtungo ako sa banyo
Pumuwesto sa urinal
Naghintay, nagkunwari.

Bumukas ang pinto
At siya’y pumasok
Lumapit sa akin, tumabi.

Pakiramdaman muna
Bago nagsilipan, nagpakitaan
Ng mga ari.

Naghawakan, nagbayuhan
Hanggang sa sumirit 
Ang mga kiliti.

Nang matapos ang sine
Inabangan ko siya sa lobby
Baka pwede kaming mag-coffee.

Natigilan ako
Nang siya’y lumabas:
May kaakbay na babae.

Iniwasan niya ako, mabilis pa sa alas-dose.

6 comments:

Jay Calicdan said...

Hala! May babae pala yung luku, grabe naman siya! Grrr...

Mailap said...

tripper on the loose!

ruselle said...

hahahah.. this is funny!

Aris said...

@jay calicdan: cover up? o bi lang talaga siya? hehe! :)

@mailap: oh yes, maaaring tripper nga lang siya. :)

@ruselle: sure is. thanks for dropping by, russelle. :)

Jay Calicdan said...

omaygash! Aris, I MIIISSS YOUUU!!!!! Maybe... metrosexual?

Aris said...

@jay calicdan: hmmm... pwede rin. mishu too! :)